שעות פעילות

24 שעות | ראשון - חמישי

הורדת רכב מהכביש ללא טסט

נקנה את הרכב שלכם במהירות ותקבלו תשלום בכל דרך נוחה

החוק במדינת ישראל קובע כי באחריותו של בעל רכב לבצע אחת לשנה בדיקת “רפואית” לתקינות ה רכב (טסט) במכון רישוי שהוסמך על ידי משרד התחבורה. מטרת הבדיקה היא לבדוק שהרכב תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת זיהום סביבתי, בסיום הבדיקה במידה והיא תקינה מחודש רישיון הרכב לעוד שנה.

רכב שמתגלה בו ליקויי הטסט בעליו נדרש לתקן את הליקוי ולחזור למכון הרישוי ולהציג את התיקון. ללא תיקון הליקוי הרכב נחשב לרכב ללא טסט וככזה הוא אסור בנסיעה על הכביש, במילים אחרות, הרכב הורד מהכביש.

קניית רכבים לפירוק

טסט ורכבים ישנים

רכב מעל שנתון של 15 שנה נחשב כבר רכב ישן ונדרש מבחינת חוקי רישוי רכב להציג במועד מבחן הרישוי בדיקה ייעודית לבלמים ממוסך מורשה. רכב בגיל המופלג של 19 שנה נקרא רכב מיושן ונדרש לבצע מבחן רישוי כל חצי שנה.

רכבים "צעירים" ללא טסט

יש מקרים בהם רכבים לא תוחזקו טוב במהלך השנים, לא נשמרו, לא טופלו ולאחר כעשר שנים מתחילים להפגין בעיות מכניות רבות בכלל זה בעיות בטיחותיות. בעל רכב שמתמודד עם ליקויים חוזרים ונשנים יכול להחליט להוריד את הרכב למרות גילו הצעיר יחסית באם הרכב עולה לו בזמן ובכסף בכדי שיהיה כשיר לנסיעה חוקית .

רכב ללא טסט, רכב הפקדה

רכב שהורד מהכביש בעקבות כך שלא עבר טסט ולמעשה יושב בבית ללא תעסוקה, נחשב לרכב לכל דבר מבחינת משרד התחבורה ויש לשלם עבורו אגרת רישוי וזאת עד שבעליו של הרכב לא ידווח עליו כרכב בסטטוס “הפקדה”, שהיא הצהרה למשרד הרישוי בבקשה להקפיא את רישיון הרכב. 

היערכות למבחן רישוי טסט

בכדי לצמצם מצב שבו הרכב יאותר במהלך הבדיקה כבעל ליקויים מומלץ להקפיד על טיפול תקופתי לרכב בהתאם להוראות היצרן. מומלץ לבצע בדיקות בטיחות לצמיגים ומגבים, לבדוק שהאורות ומערכת האיתות ברכב תקינים ושלא חסר ציוד החלפת גלגל.

נהיגה ללא טסט

רכב ללא טסט הינו רכב שאסור בנסיעה על הכביש. העובר על החוק צפוי לעונשים כולל עונשי מאסר, במידה ורכבכם לא עבר טסט ולא שווה לתקנו, הפתרון היחיד הוא הורדתו מהכביש והעברתו לפירוק רכבים.

שלחו לנו הודעה